Ochrana osobných údajov

 
 
 
Creativesites

 
 
 
Úvod > Ochrana osobných údajov
 

Ochrana osobných údajov

Vážení zákazníci, vážime si Vašu dôveru a ubezpečujeme Vás, že ochrane osobných údajov venujeme maximálnu pozornosť. Vaše osobné údaje sú chránené bezpečnostným systémom.  Osobné  údaje sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Využitie Vašich údajov
Vaše osobné údaje  sú spracovávané v súlade so zákonnými ustanoveniami. Pri návšteve našej webovej stránky Vás žiadame, aby  ste si sami určili ktoré údaje nám poskytnete. Políčka, ktoré sú označené ako povinné je potrebné vyplniť. Ostatné nepovinné údaje, ktoré vyplníte budú využívané pre naše on-line ponuky.
Využitie Vašich osobných údajov na marketingové účely / Newsletter
Vaše poskytnuté údaje využívame na naše vlastné marketingové účely. S takýmto využitím Vašich údajov môžete kedykoľvek vyjadriť nesúhlas prostredníctvom písomného oznámenia, ktoré zašlete na nižšie uvedenú adresu: ZLATOKOV SK, a.s. 911 01 Trenčín, Rázusova 8,  alebo mailom na adrese e-shop@zlatokov.sk
Vďaka nášmu Newsletteru môžete pravidelne získavať najnovšie informácie o nových kolekciách našich výrobkov, zľavách a ponukám. Náš newsletter budete dostávať iba v prípade, pokiaľ ste nám na to dali súhlas. Svoj súhlas s uložením Vašej adresy alebo e-mailovej adresy na zasielanie elektronického Newslettera môžete kedykoľvek písomne odvolať.

Bezpečnosť pri platobnom styku
ZLATOKOV SK umožňuje platbu na dobierku alebo platobnou kartou. Oba spôsoby sú chránené bezpečnostnými štandardmi.

Informácie v zmysle ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
            ZLATOKOV SK, a.s.
            IČO: 36 318 370
            Sídlo:  911 01 Trenčín, Rázusova č. 8

Informačný systém Marketing: 
-        zasielanie ponúk tovarov, služieb, newsletterov, informácií o zľavách, výhodách a akciách záujemcom ak aj zasielanie adresných newsletterov obsahujúcich individuálne výhody.

Zoznam spracúvaných osobných údajov pri zapojení sa do e-shopu:
-       meno a priezvisko
-       korešpondenčná adresa na území SR
-       telefónne číslo
-       e-mailová adresa
-       údaje o nákupe tovaru ( spôsob nákupu, názov tovaru, katalógové číslo tovaru, hodnota a platobné podmienky).

Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webovej stránke alebo v predajniach na území SR.

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu

-       osobné údaje sa do informačného systému Marketing poskytujú dobrovoľne a to na základe súhlasu dotknutej osoby, pričom čas platnosti súhlasu je pri jednorazovom odbere newslettera alebo v rámci e-shopu 10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu a pri odoberaní newslettera je obmedzený trvaním členstva vo vernostnom programe.

Tretie strany a príjemcovia
-       Slovenská pošta, doručovateľské spoločnosti

Forma zverejnenia
-       osobné údaje sa nezverejňujú

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov
-       Informačný systém Marketing: prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Zasielanie newslettera
-       zakliknutie príslušného políčka „ prajem si odoberať novinky/ newsletter udeľujete spoločnosti ZLATOKOV SK ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene súhlas na  spracúvanie osobných údajov a to e-mailovej adresy na nasledujúci účel:
1.     zasielanie ponúk tovarov,
2.     služieb,
3.     newsletterov,
4.     informácií o zľavách, výhodách a akciách,
5.     adresných newsletterov, obsahujúce individuálne výhody,
6.     občasné marketingové prieskumy trhu

            Súhlas udeľujete dobrovoľným vyznačením samostatného na tento účel slúžiaceho poľa v online formulári. Doba platnosti súhlasu je 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu a pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať a to na adrese:
-       ZLATOKOV SK, a.s. 911 01 Trenčín, Rázusova 8,  alebo mailom na adrese
e-shop@zlatokov.sk. Súhlas podľa tohto bodu sa udeľuje v zmysle § 62 a súv. Zákona č.   351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Informačný systém Vernostný  program: 
-        Poskytovanie benefitov na základe  registrácie do vernostného programu

Zoznam spracúvaných osobných údajov pri zapojení sa do Vernostného programu:
-       meno a priezvisko
-       korešpondenčná adresa na území SR
-       telefónne číslo
-       e-mailová adresa
-       údaje o nákupe tovaru ( spôsob nákupu, názov tovaru, katalógové číslo tovaru, hodnota a platobné podmienky)

Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom registračného formulára umiestneného na webovej stránke alebo v predajniach na území SR.

Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu
-       osobné údaje sa do informačného systému Vernostný program poskytujú dobrovoľne a to na základe súhlasu dotknutej osoby, pričom čas platnosti súhlasu je 10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu a pri odoberaní newslettera je obmedzený trvaním členstva vo vernostnom programe.

Tretie strany a príjemcovia
-       Slovenská pošta, doručovateľské spoločnosti

Forma zverejnenia
-       osobné údaje sa nezverejňujú

Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov
-       Informačný systém Vernostný program: prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Zasielanie newslettera  v informačnom systéme Vernostný program
-       zakliknutie príslušného políčka „ prajem si odoberať novinky/ newsletter udeľujete spoločnosti ZLATOKOV SK ako prevádzkovateľovi v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene súhlas na  spracúvanie osobných údajov a to e-mailovej adresy na nasledujúci účel:
1.     zasielanie ponúk tovarov,
2.     služieb,
3.     newsletterov,
4.     informácií o zľavách, výhodách a akciách,
5.     adresných newsletterov, obsahujúce individuálne výhody,
6.     občasné marketingové prieskumy trhu

            Súhlas udeľujete dobrovoľným vyznačením samostatného na tento účel slúžiaceho poľa v online formulári. Doba platnosti súhlasu je 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu a pred uplynutím tejto doby je možné ho kedykoľvek odvolať a to na adrese:
-       ZLATOKOV SK, a.s. 911 01 Trenčín, Rázusova 8,  alebo mailom na adrese
e-shop@zlatokov.sk. Súhlas podľa tohto bodu sa udeľuje v zmysle § 62 a súv. Zákona č.   351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

Spracovanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej osoby

ZLATOKOV SK týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov ZLATOKOV SK ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu počas celej doby trvania účtu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán

Internetový obchod spoločnosti ZLATOKOV SK, a.s. si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom
/ hackerom/.