Kontakt

 
 
 
Vlastný text

Vážení zákazníci,

vzhľadom na vyhlásenie vlády o opatreniach spojených s koronavírusom sme boli nútení dočasne (na dobu neurčitú) zavrieť všetky naše predajne vrátane centrály, výroby a eshopu, čo nám taktiež spôsobuje nemalé problémy. Nakoľko rozhodnutie zatvorenia prevádzok bolo vyhlásené v nepracovný deň v nedeľu 15.3.2020, neboli sme fyzicky schopní obvolať zákazníkov. Informácie ohľadne termínov dodania zákaziek preto budeme konzultovať postupne po znovuootvorení. Termín otvorenia zverejníme oznamom na našej webovej stránke, Facebooku a postupne telefonicky.

Za pochopenie ďakujeme

 
 
Creativesites

 
 
 
Úvod > Kontakt
 

Kontakt na nás

Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť ZLATOKOV SK, a. s.

Fakturačná adresa (adresa sídla spoločnosti):
ZLATOKOV SK, a. s.
Martina Rázusa 8
911 01 Trenčín
Slovenská republika

tel.:  00421 32 7435 078

operátor webshopu:  Lucia Príbelová
tel.: +421 949 741 946 (pondelok - piatok: 09:00 - 17:00 hod.) 
email:  e-shop@zlatokov.sk
 

Bankové spojenie:

Peňažný ústav:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., 
                          pobočka zahraničnej banky, pobočka Trenčín
Č.účtu/kód:        6614338003 / 1111
IBAN:                 SK84 1111 0000 0066 1433 8003
SWIFT:              UNCRSKBX  
KS:                     0008

Peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a.s.  pobočka Trenčín
Č.účtu/kód:        4000552815 / 7500
IBAN:                 SK59 7500 0000 0040 0055 2815
SWIFT:              CEKOSKBX


VS: číslo faktúry = formát  52RRMMCCCC

IČO:   36 318 370
DIČ:    2020178347 
IČ DPH: SK2020178347
Spoločnosť ZLATOKOV SK, a.s. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel. č. 032/6400 109


Miesto pre osobný odber (sídlo spoločnosti):
ZLATOKOV SK, a.s.
Rázusova 8
911 01 Trenčín
Slovenská republika

Miesto pre osobný odber (adresy prevádzok):

Zoznam predajní

Zodpovedný vedúci: Peter Mezovský, Mgr.
Kontakt: mezovsky@zlatokov.sk

Zápis v OR: Okresný súd [Trenčín]
Oddiel Sa, vložka číslo: 10249/R

Kontaktovať nás môžete mailom alebo telefonicky (pondelok - piatok: 09:00 - 17:00 hod.) na uvedených kontaktoch, alebo cez kontaktný formulár:
 

 CAPTCHA ImageRefresh Image